Stránky

Kdo je psychoterapeut

Psychoterapeut je odborník, který má vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního typu a má také psychoterapeutické vzdělání. Nejčastěji se jedná o psychologa či lékaře – psychiatra, který si doplnil psychoterapeutické vzdělání. Známe ovšem řadu pedagogů či sociálních pracovníků, kteří jsou výtečnými psychoterapeuty.

A co vlastně obnáší psychoterapeutické vzdělání? Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, musí absolvovat obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejméne přemýšlet jako psychoterpeut. Během výcviku musí také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí – konzultovat po ukončení výcviku svou práci pravidelně se zkušenějším kolegou – supervizorem. Celý proces trvá zhruba 6 – 7 let.

Co je psychoterapie

Psychoterapie je způsob léčby duševních poruch, je to prostředek pro pomoc v krizové životní situaci, při dlouhodobější spolurpáci je to způsob podpory seberozvoje klienta.

Psychoterapie využívá jako prostředku pro pomoc zejména rozhovor, způsob vedení rozhovoru a jeho cíle je do značné míry ovlivněný psychoterapeutickou školou. Dnes totiž neexistuje jediný obecně uznávaný model, jak se má psychoterapie dělat, existuje řada výzkumů, které se snažily porvnávat jednotlivé školy – přístupy a zjistit, zda je některý z nich obecně efektivnější. Opakovaně se ukázalo, že záleží hodně na osobě samotného psychoterapeuta a také na povaze problému, který má psychoterapie řešit.

Psychoterapie nedokáže zázraky do tří dnů, ale je to desetiletími ověřený způsob pomoci při psychických a často i tělesných problémech (psychosomatika).Psychoterapie neříká moc lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, proč něco chceme či nechceme. Psychoterapie učí klienta více důvěřovat svému úsudku.

Položky portfolia