Psycholog je odborník vzdělaný v humanitních vědách, obvykle vystudoval psychologii na filozofické nebo pedagogické fakultě. Psychiatr je vždy lékař, vystudoval medicínu a psychiatrie je jeho další specializace, zakončená atestací z psychiatrie.

Psycholog po ukončení školy může v pomáhajících profesích pracovat s klientem v rámci poradenství, také může používat diagnostické metody – psychotesty. Aby mohl vykonávat psychoterapii, musí kromě školy projít úspěšně vzděláváním právě v psychoterapii, které se obvykle skládá z pětiletého výcviku, speciální teorie a supervizí (desítky hodin odborné práce, konzzultované se skušenějším kolegou superizorem). Chce-li psycholog samostatně pracovat ve zdravotnictví, musí složit také atestaci, pak se stává klinickým psychologem.

Psychiatr je po škole vlastně všeobecný lékař, který se další přípravou a praxí na psychiatrii teprve specializuje. Může předepisovat léky, stanovit diagnózu na základě psychiatrického vyšetření (a nejlépe ve spolurpáci s psychologem), indikuje (žádá) hospitalizaci, pokud je to nutné, píše neschopenky (jako jiní lékaři).

Psycholog i psychiatr se mohou specializovat na práci s dospělými či dětmi, pro psychiatra je tato specializace závazná (dospělý emůže pracovat s dětmi). Oba odborníci mohou klienta (pacienta) vyšetřit s tím, že psycholog má k dispozici mnohem propracovanější diagnostické testy. Oba mohou také nabízet psychoterapii, pokud si doplní vzdělání – absolvují psychoterapeutický výcvik, zvládnou teorii a pracují desítky hodin pod supervizí.