Podle výsledků orientačního dotazníku prožíváte těžkou depresi, jde o mimořádně závažný psychický stav.

Těžká deprese je velmi riziková a ohrožuje život člověka, neváhejte se objednat k někomu z našich psychologů – psychoterapeutů. Rádi se vám budeme věnovat. Důležité je také objednat se k psychiatrovi,