Psychoterapie je způsob léčby duševních poruch, je to prostředek pro pomoc v krizové životní situaci, při dlouhodobější spolurpáci je to způsob podpory seberozvoje klienta.

Psychoterapie využívá jako prostředku pro pomoc zejména rozhovor, způsob vedení rozhovoru a jeho cíle je do značné míry ovlivněný psychoterapeutickou školou. Dnes totiž neexistuje jediný obecně uznávaný model, jak se má psychoterapie dělat, existuje řada výzkumů, které se snažily porvnávat jednotlivé školy – přístupy a zjistit, zda je některý z nich obecně efektivnější. Opakovaně se ukázalo, že záleží hodně na osobě samotného psychoterapeuta a také na povaze problému, který má psychoterapie řešit.

Psychoterapie nedokáže zázraky do tří dnů, ale je to desetiletími ověřený způsob pomoci při psychických a často i tělesných problémech (psychosomatika).Psychoterapie neříká moc lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, proč něco chceme či nechceme. Psychoterapie učí klienta více důvěřovat svému úsudku.