Podíváme se teď na práci psychologa v pomáhající profesi, kvůli přehlednosti nebudeme dále popisovat práci sociálního psychologa, psychologa ve výzkumu či v personalistice.

Odborník z oboru psychologie, který pracuje s klienty, může nabídnout poradenské služby, psychoterapii a psychodiagnostiku. Působí většinou v jedné ze tří oblastí – ve zdravotnictví, ve školství, mimo jakýkoliv rezort (na volné noze).

Ve zdravotnictví se hlavně diagnostikuje a léčí – psycholog pomáhá s popisem problému pacienta, k čemuž je už od školy vybaven metodami – klinickým rozhovorem a psychotesty. K léčbě využívá psychoterapeutických postupů, o kterých budeme psát později. Pracuje obvykle v týmu s psychiatrem, někdy se sociálním pracovníkem a jiným zdravotnickým personálem. Pokud sám psycholog složí atestační zkoušku pro zdravotnictví, která je velmi náročná a vyžaduje minimálně pět let praxe, stává se klinickým psychologem.

Ve školství se s psychologem setkáme buď v pedagogicko psychologické poradně nebo přímo působícího na škole v roli školního psychologa. Zaměřuje se hlavně na diagnostiku a nápravu poruch učení (dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie, dysortografie), pomáhá identifikovat poruchu pozornosti a hyperaktivity (ADHD), pomáhá řešit problémy žáků v kolektivu (šikana, agresivita). Při práci využívá psycholog speciální diagnostické metody a poradenské postupy.

Psychologové „mimo rezort“ pracuj buď ve vlastních ambulancích nebo v nějaké neziskové či rozpočtové organizaci. Ve své práci nejčastěji nabízejí psychologické poradenství, řada kolegů též psychoterapii, občas i diagnostiku. Zde je terén velmi nepřehledný, protože neexistují zatím žádné funkční regulační mechanizmy, které by hlídali, zda má pro nabízenou činnost psycholog kvalifikaci, dostatek praxe, zda používá ověřené postupy. Vlastní praxi provozuje řada velmi zkušených a kvalitních odborníků v oblasti psychologie a psychoterapie, ovšem také velké množství „začátečníků“. Proto je dobré dát na doporučení, přečíst si informace o vzdělání a praxi, nevybírat nejlevnější nabídky.