Průběh psychoterapie se liší podle povahy problémy, kvůli kterému klient psychoterapii vyhledá, a také podle způsobu práce psychoterapeuta. Na základních věcech se domlouváme při prvním setkání, ale někdy je docela obtížne dopředcu odhadnout, jaké postupy či formy psychologické práce bude k uzdravení či vyřešení problému potřeba využít.

Existuje několik forem psychoterapie – individuální, skupinová, párová a rodinná. Individuální psychoterapie je nejrozšířenější, klient má terapeuta sám pro sebe a pro porozumění svým problémům a léčbu potíží má pro sebe celý čas sezení. Zejména při dlouhodobější spolupráci může terapeut svého klienta dobře poznat a to využít při společném hledání cesty ven z trablů klienta.

Skupinová psychoterapie je také velmi rozšířenou formou pomoci a to zejména tam, kde se problémy týkají hlavně mezilidských vztahů. O terapeuta a čas se klient dělí s ostatními členy skupiny, ale má velkou příležitost něco se dozvědět o sobě a naučit se něco nového od ostatních.

Párová a rodinná terapie jsou dnes velmi moderní přístupy, jak napovídá název, u párové formy pracuje psychoterapeut s partnerským párem, u rodinné formy pak s celou rodinou na řešení problému.

Při nabídce konkrétní formy psychoterapie se nerozhodujeme pouze podle toho, jaká je nejefektivnější pro řešení určitého typu problému, ale také podle povahy klienta a jeho připravenosti. Většinou lze různé formy při léčbě kombinovat nebo je měnit podle fáze terapie.

Každá ze zmíněných forem psychoterapie se dá dělat různým způsobem, záleží na typu výcviku (vzdělání) psychoterapeuta. Někteří jsou zaměření na sebepoznávání skrz pochopení motivů vlastního chování, jiní pracují s nácvikem dovedností, další trénují komunikaci. Dnes je moderní jednotlivé styly práce kombinovat.