Psychotesty slouží jednak k rychlejší orientaci v problému, k popisu vlastností a osobnostních rysů klienta (povaha), k měření jeho schopností (např. inteligence, schopnost se soustředit). Pro získání kvalitních výsledků je ale důležité, aby se klient chtěl nechat testovat. Klinické testy nejsou veřejně přístupné, je totiž důležité, aby je klient předem neznal a nemohl se naučit s nimi pracovat.

Testování nebývá nepříjemné, naopak, dost klientů práce s testy baví. Důležité je, aby klient věděl, proč má testy dělat a byl v přiměřené kondici (vyspalý, najedeny).