Psychoterapeut je odborník, který má vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního typu a má také psychoterapeutické vzdělání. Nejčastěji se jedná o psychologa či lékaře – psychiatra, který si doplnil psychoterapeutické vzdělání. Známe ovšem řadu pedagogů či sociálních pracovníků, kteří jsou výtečnými psychoterapeuty.

A co vlastně obnáší psychoterapeutické vzdělání? Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, musí absolvovat obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejméne přemýšlet jako psychoterpeut. Během výcviku musí také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí – konzultovat po ukončení výcviku svou práci pravidelně se zkušenějším kolegou – supervizorem. Celý proces trvá zhruba 6 – 7 let.