Nabízím poradenství, psychoterapii a podporu pro: děti a dospívající i dospělé

Můžete se na mě obrátit zejména, pokud Vaše (dospívající) dítě:
• se těžko přizpůsobuje nové životní situaci (rozvod, nový partner, sourozenec)
• se spolu obtížně domlouváte
• krade, vzteká se, je hyperaktivní, má ADHD a Vy ho nezvládáte
• má noční můry, je bojácné
• má problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
• má zdravotní problémy – psychosomatické obtíže a lékař doporučil konzultaci s psychologem (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, pomočování)
Terapeutická péče o děti může probíhat formou individuálního nebo společného setkávání, také formou cílené podpory některého z rodičů. Většinou jde o kombinaci těchto možností a to po vzájemné dohodě předem. S ohledem na věk a osobnostní nastavení dítěte pracuji s některými arteterapeutickými, a relaxačními technikami.

Více informací najdete zde