Položky portfolia

Stránky

Co psycholog nabízí

Podíváme se teď na práci psychologa v pomáhající profesi, kvůli přehlednosti nebudeme dále popisovat práci sociálního psychologa, psychologa ve výzkumu či v personalistice.

Odborník z oboru psychologie, který pracuje s klienty, může nabídnout poradenské služby, psychoterapii a psychodiagnostiku. Působí většinou v jedné ze tří oblastí – ve zdravotnictví, ve školství, mimo jakýkoliv rezort (na volné noze).

Ve zdravotnictví se hlavně diagnostikuje a léčí – psycholog pomáhá s popisem problému pacienta, k čemuž je už od školy vybaven metodami – klinickým rozhovorem a psychotesty. K léčbě využívá psychoterapeutických postupů, o kterých budeme psát později. Pracuje obvykle v týmu s psychiatrem, někdy se sociálním pracovníkem a jiným zdravotnickým personálem. Pokud sám psycholog složí atestační zkoušku pro zdravotnictví, která je velmi náročná a vyžaduje minimálně pět let praxe, stává se klinickým psychologem.

Ve školství se s psychologem setkáme buď v pedagogicko psychologické poradně nebo přímo působícího na škole v roli školního psychologa. Zaměřuje se hlavně na diagnostiku a nápravu poruch učení (dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie, dysortografie), pomáhá identifikovat poruchu pozornosti a hyperaktivity (ADHD), pomáhá řešit problémy žáků v kolektivu (šikana, agresivita). Při práci využívá psycholog speciální diagnostické metody a poradenské postupy.

Psychologové „mimo rezort“ pracuj buď ve vlastních ambulancích nebo v nějaké neziskové či rozpočtové organizaci. Ve své práci nejčastěji nabízejí psychologické poradenství, řada kolegů též psychoterapii, občas i diagnostiku. Zde je terén velmi nepřehledný, protože neexistují zatím žádné funkční regulační mechanizmy, které by hlídali, zda má pro nabízenou činnost psycholog kvalifikaci, dostatek praxe, zda používá ověřené postupy. Vlastní praxi provozuje řada velmi zkušených a kvalitních odborníků v oblasti psychologie a psychoterapie, ovšem také velké množství „začátečníků“. Proto je dobré dát na doporučení, přečíst si informace o vzdělání a praxi, nevybírat nejlevnější nabídky.

Co psycholog nedělá

Pokud odborník vystudoval „pouze“ psychologii a ne medicínu, nepředepisuje psycholog žádné léky, to je vžd výsada lékaře. Je dobré si tuto skutečnost ujasnit hned na začátku, z vlastní praxe dobře víme, jak bývají klienti překvapení, když přijdou do ordinace kvůli nespavosti a my jim místo prášků na spaní nabízíme rozhovor o jejich starostech a relaxační techniky.

Dobrý psycholog také nenabízí „zázraky do tří dnů nebo rovnou hned“. Existují samozřejmě jednorázová poradenství, kdy klient přichází např. s jasnou otázkou na určitý výchovný postup u svých dětí. I v tomto případě je možné domluvit více sezení, pozvat děti, druhého partnera, ale i jedno setkání může splnit svůj účel. Pokud ale klient již nějakou dobu trpí psychickými problémy nebo se jedná o vztahovou krizi, je k úspěšné spolupráci potřeba nějaký čas a sliby rychlých a efektivních řešení působí od odborníka nekorektně..

Psycholog také během spolupráce nenavazuje s klientem osobní vztah. Myslíme tím, že psycholog netráví s klientem čas mimo domluvená sezení v ambulanci (existují jistě výjimky např. při terapeutických pobytech nebo tréningu v terénu). Při dlohodobější psychoterapii docházhí k blízkému vztahu, ve kterém klient sděluje důvěrné informace a intimní zážitky a terapeut (psycholog) má pro klienta porozumění. Ale právě pro zachování bezpečí na obou stranách je třeba, aby se tento pracovní vztah odehrával v prostředí pracoviště psychologa či psychoterapeuta, nikoliv v kavárně, naprocházkách atd.

Kdo je psycholog

Psycholog je odborník, který vystudoval obor psychologie na humanitně zaměřené škole, např. filozofické či pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Pražské vysoké škole psychosociálních studií, fakulta sociálních studií a filozofická fakulta v Brně, filozofická fakulta v Olomouci. Jedná se o magisterské studium, po jeho ukončení se nový psycholog rozhoduje, zda se vydá cestou poradenství, diagnostiky a psychoterapie, zda bude pracovat v marketingu, ve školství nebo výzkumu.

My se budeme na tomto webu věnovat psychologii v pomáhajících profesích – psychologickému poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice. V dnešní době práci psychologa nabízí na internetu mnoho těch, kteří tento obor nevystudovali. Jsme si jistí, že pokud budete hledat odbornou pomoc, dáte přednost profesionálovi s dobrým vzděláním, který se musí řídit odbornými a etickými zásadami svého oboru.