Specializace: poradenství v náročných životních situacích a mezilidských vztazích,
existenciálně-analytický přístup, terapeutická práce se smutkem, ztrátou, závislostí, nedostatkem životního smyslu, podpora osobnostního růstu, relaxační techniky a aktivní imaginace,
bilingvismus – problematika vícejazyčné výchovy, interkulturní komunikace

Více informací najdete zde